> INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register zdrojov tried prvkov a atribútov  > ZB GIS

ZB GIS

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/zbGis

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/zbGis:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/zbGis

Názov: ZB GIS

Popis:

ZB GIS

Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam zdrojov tried prvkov a atribútov

Názov Kód
Izobata Be015
Vrstevnica Ca010
Chrbátnica Ca020
Údolnica Ca025
Terénna hrana Ca026
Výšková kóta Ca030
Bod výškového poľa Zb065
Areál ornej pôdy Ea010
Vinica Ea050
Chmeľnica Ea055
Areál travalého trávnateho porastu Rp001
Sad Rp002
Záhrada Rp003
Budova Al015
Železničný úsek An011
Cestný úsek Ap031
Plocha vodného toku Sa010
Administratívna a územná hranica Fa000
Pomoc