> INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register zdrojov tried prvkov a atribútov  > VÚVH

VÚVH

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/vuvh

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/vuvh:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/vuvh

Názov: VÚVH

Popis:

VÚVH

Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam zdrojov tried prvkov a atribútov

Názov Kód
Verejný vodovod Rt008
Čerpacia stanica Rt009
Vodojem Rt010
Úpravňa vody Rt011
Kanalizácia Rt012
Čistiareň odpadových vôd Rt013
Chránená vodohospodárska oblasť Tw001
Povodie vodárenského toku Tw004
Pomoc