> INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register zdrojov tried prvkov a atribútov  > Úrady ŽP

Úrady ŽP

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/uradyZp

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/uradyZp:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/uradyZp

Názov: Úrady ŽP

Popis:

Úrady ŽP

Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam zdrojov tried prvkov a atribútov

Názov Kód
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Rt026
Zberný dvor Rt027
Plocha skupinovej nelesnej drevinnej vegetácie Rv001
Línia nelesnej drevinnej vegetácie Rv002
Bod nelesnej drevinnej vegetácie Rv003
Prvok ÚSES Tk010
Územie poľovného a rybného hospodárstva Tu009
Pomoc