> INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register zdrojov tried prvkov a atribútov  > SVP

SVP

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/svp

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/svp:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/svp

Názov: SVP

Popis:

SVP

Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam zdrojov tried prvkov a atribútov

Názov Kód
Kanalizačná výusť Rt014
Úprava toku Rt015
Ochranná hrádza Rt016
Objekt na toku Rt017
Prevod vody Rt019
Priehradné teleso Rt020
Vyústenie odpadových vôd Tc009
Územie odštepného závodu SVP Tu008
Inundačné územie Tw005
Pomoc