> INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register zdrojov tried prvkov a atribútov  > ŠOP

ŠOP

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/sop

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/sop:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/sop

Názov: ŠOP

Popis:

ŠOP

Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam zdrojov tried prvkov a atribútov

Názov Kód
Veľkoplošné chránené územie Tk001
Maloplošné chránené územie Tk002
Chránený krajinný prvok Tk003
Chránené vtáčie územie Tk004
Územie európskeho významu Tk005
Biosferická rezervácia Tk006
Ramsarská lokalita Tk007
Chránený strom Tk009
Pomoc