> INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register zdrojov tried prvkov a atribútov  > SHMÚ

SHMÚ

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/shmu

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/shmu:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/shmu

Názov: SHMÚ

Popis:

SHMÚ

Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam zdrojov tried prvkov a atribútov

Názov Kód
Klimatická oblasť Po001
Ekoregión podľa RSV Pr006
Hydrogeologický rajón Pv001
Podrobné povodie Pw001
Základné povodie Pw002
Čiastkové povodie Pw003
Hlavné povodie Pw004
Rozvodnica Pw005
Monitorovací objekt podzemných vôd Rm001
Monitorovací objekt ovzdušia Rm003
Objekt meteorologického a klimatologického monitoringu Rm004
Izolínia koncentrácie SO2 v ovzduší Tc001
Izolínia koncentrácie NO2 v ovzduší Tc002
Izolínia koncentrácie CO v ovzduší Tc003
Izolínia koncentrácie PM10 v ovzduší Tc004
Zdroj znečistenia Tc010
Pomoc