> INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register zdrojov tried prvkov a atribútov  > ŠGÚDŠ

ŠGÚDŠ

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/sguds

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/sguds:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov/sguds

Názov: ŠGÚDŠ

Popis:

ŠGÚDŠ

Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam zdrojov tried prvkov a atribútov

Názov Kód
Litotyp Pg001
Areál pokryvného sedimentu a pôdotvorného substrátu Pg002
Tektonická línia Pg004
Neotektonický blok Pg005
Areál rovnakej vertikálnej členitosti reliéfu Pr001
Areál rovnakého morfograficko-polohového typu Pr002
Elementárny gravitačný areál Pr005
Digitálny model reliéfu Pr100
Sklon reliéfu Pr101
Orientácia reliéfu Pr102
Normálová krivosť Pr103
Horizontálna krivosť Pr104
Dĺžka svahu Pr105
Prispievajúca plocha Pr106
Areál rovnakej makroseizmickej aktivity Ps001
Svahový pohyb Ps002
Areál rovnakého radónového rizika Ps003
Odberné miesto vzorky chemizmu hornín Ps004
Odberné miesto vzorky riečneho sedimentu Ps005
Odberné miesto vzorky pôdy Ps006
Geotermálna štruktúra Pv002
Staré banské dielo Rt021
Ložisko nevyhradeného nerastu Rt022
Geotermálny zdroj Rw005
Objekt ochrany nerastných zdrojov Tn001
Pomoc