INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register zdrojov tried prvkov a atribútov

Register zdrojov tried prvkov a atribútov

ID :

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerZdrojov

Názov: Register zdrojov tried prvkov a atribútov

Obsah:

Register v súčasnosti obsahuje zdroje tried prvkov a atribútov UML modelu katalógu tried prvkov MŽP SR.

Vlastník: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)

Správca registra: Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Kontrolný orgán: Rezortná pracovná skupina pre INSPIRE


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta


Zoznam zdrojov tried prvkov a atribútov

Názov Stav
SSJ SR Platný
Úrady ŽP Platný
Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
ZB GIS Platný
Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
SHMÚ Platný
VÚVH Platný
ŠGÚDŠ Platný
SAŽP Platný
ŠOP Platný
SVP Platný
Neznámy Platný
Neurčený Platný
Zatiaľ neurčený Platný
Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ Platný
Externý zdroj - VÚPOP, SAŽP Platný
Externý zdroj - MK SR Platný
Externý zdroj - MH SR, Regionálne energetické podniky Platný
Externý zdroj - MH SR, SE,a.s., Teplárenské spoločnosti Platný
Externý zdroj - MH SR, SPP a.s., Transpetrol Platný
Externý zdroj - VÚPOP Platný
Externý zdroj - MZ SR Platný
Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Pomoc