INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Zraniteľná oblasť

Zraniteľná oblasť

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ZranitelnaOblast

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ZranitelnaOblast:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ZranitelnaOblast

Názov: Zraniteľná oblasť

Kód: Tw002

Popis:

Za zraniteľné oblasti boli ustanovené poľnohospodársky využívané pozemky v katastrálnych územiach obcí (zoznam sídiel je prílohou nariadenia vlády), z ktorých odtekajú resp. vsakujú vody s nadlimitnou koncentráciou dusičnanov

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana vodných zdrojov

Zdroj triedy: Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Kód územnej jednotky - obec uj2 Číselná hodnota - integer uj2 between (500011, 599997 Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Pomoc