INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Železničný úsek

Železničný úsek

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ZeleznicnyUsek

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ZeleznicnyUsek:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ZeleznicnyUsek

Názov: Železničný úsek

Kód: An011

Popis:

Úsek železničnej trate s rovnakými charakteristikami

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: ZB GIS


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 100 ZB GIS Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Vo výstavbe","Uzatvorený/uzamknutý","Prevádzkový","Iný"); /*exs in (0,5,27,28,999)*/ ZB GIS Platný
Číslo železničnej trate not Číselná hodnota - integer ZB GIS Platný
Počet koľají rta Počet koľají ZB GIS Platný
Rozchod koľajníc rgc Rozchod koľajníc ZB GIS Platný
Zdroj pohonu rra Zdroj pohonu ZB GIS Platný
Kategorizácia železníc rrc Kategorizácia železníc ZB GIS Platný
Druh elektrického prúdu rrp Druh elektrického prúdu ZB GIS Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiarový so sieťovou topológiou ZB GIS Platný
Pomoc