INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Zdroj znečistenia

Zdroj znečistenia

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ZdrojZnecistenia

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ZdrojZnecistenia:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/ZdrojZnecistenia

Názov: Zdroj znečistenia

Kód: Tc010

Popis:

Zdroje znečistenia ovzdušia definované a ketegorizované podľa NEIS (Národný emisný inventarizačný systém)

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov

Zdroj triedy: SHMÚ


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 50 SHMÚ Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 SHMÚ Platný
Alternatívny názov nm1 Textová hodnota nm1 length < 50 SHMÚ Platný
Kategória zdroja znečistenia ovzdušia kzn Kategória zdroja znečistenia ovzdušia SHMÚ Platný
Množstvo vypúšťaných emisií SO2 so2 Číselná hodnota - real SHMÚ Platný
Množstvo vypúšťaných emisií NO2 no2 Číselná hodnota - real SHMÚ Platný
Množstvo vypúšťaných emisií CO cox Číselná hodnota - real SHMÚ Platný
Množstvo vypúšťaných emisií TZL mtz Číselná hodnota - real SHMÚ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - bod SHMÚ Platný
Pomoc