INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Vyústenie odpadových vôd

Vyústenie odpadových vôd

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/VyustenieOdpadovychVod

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/VyustenieOdpadovychVod:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/VyustenieOdpadovychVod

Názov: Vyústenie odpadových vôd

Kód: Tc009

Popis:

Vyústenia vypúšťania odpadových vôd do recipientu

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex chemické a fyzikálne znečistenie a ohrozenie prírodných zdrojov

Zdroj triedy: SVP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 SVP Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota idt length < 15 SVP Platný
Riečny kilometer rkm Číselná hodnota - real SVP Platný
Kapacita vodohospodárskeho objektu kpc Číselná hodnota - real SVP Platný
Vypúšťané znečistenie - BSK5 bsk Číselná hodnota - real SVP Platný
Vypúšťané znečistenie - CHSK csk Číselná hodnota - real SVP Platný
Vypúšťané znečistenie – RAS rss Číselná hodnota - real SVP Platný
Vypúšťané znečistenie – NL nll Číselná hodnota - real SVP Platný
Vypúšťané znečistenie – NEL nel Číselná hodnota - real SVP Platný
Kategória odpadových vôd podľa čistenia scv Kategória odpadových vôd podľa čistenia SVP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - bod SVP Platný
Pomoc