INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Vrstevnica

Vrstevnica

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Vrstevnica

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Vrstevnica:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Vrstevnica

Názov: Vrstevnica

Kód: Ca010

Popis:

Čiara spájajúca miesta s rovnakou nadmorskou výškou od nulovej hladiny príslušného výškového systému

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex reliéf

Zdroj triedy: ZB GIS


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 200 ZB GIS Platný
Hodnota číslo val Číselná hodnota - real val between (98, 2665) and INCREMET HODNOT = 0.5 ZB GIS Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Iný"); /*exs in (0,999)*/ ZB GIS Platný
Typ vrstevnice cot Typ vrstevnice ZB GIS Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiara ZB GIS Platný
Pomoc