INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Vodojem

Vodojem

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Vodojem

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Vodojem:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Vodojem

Názov: Vodojem

Kód: Rt010

Popis:

Technické zariadenie slúžiace na akumuláciu pitnej vody

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: VÚVH


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 VÚVH Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota idt length < 20 VÚVH Platný
Objem obj Číselná hodnota - real VÚVH Platný
Typ vodojemu tvj Typ vodojemu VÚVH Platný
Geometria geometry Geometria prvku - bod VÚVH Platný
Pomoc