INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Vinica

Vinica

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Vinica

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Vinica:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Vinica

Názov: Vinica

Kód: Ea050

Popis:

Účelovo vzmedyený areál určený na pestovanie viniča

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex objektov poľnohospodárskeho využitia pôd

Zdroj triedy: ZB GIS


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 50 ZB GIS Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real ZB GIS Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Opustený / nepoužívaný","Prevádzkový","Iný"); /*exs in (0,6,28,999)*/ ZB GIS Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ZB GIS Platný
Pomoc