INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Verejný vodovod

Verejný vodovod

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/VerejnyVodovod

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/VerejnyVodovod:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/VerejnyVodovod

Názov: Verejný vodovod

Kód: Rt008

Popis:

Líniové objekty a zariadenia pre verejnú potrebu, ktoré umožňujú hromadné zásobovanie vodou obyvateľstva a iných odberateľov

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: VÚVH


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 50 VÚVH Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 VÚVH Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota idt length < 20 VÚVH Platný
Počet poc Číselná hodnota - integer VÚVH Platný
Typ vodovodu tvo Typ vodovodu VÚVH Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiara VÚVH Platný
Pomoc