INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Veľkoplošné chránené územie

Veľkoplošné chránené územie

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/VelkoplosneChraneneUzemie

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/VelkoplosneChraneneUzemie:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/VelkoplosneChraneneUzemie

Názov: Veľkoplošné chránené územie

Kód: Tk001

Popis:

Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, alebo s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana prírody a krajiny

Zdroj triedy: ŠOP


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Dátum začiatku existencie objektu dts Dátum, čas ŠOP Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 ŠOP Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real ŠOP Platný
Pôsobnosť psb Textová hodnota psb length < 40 ŠOP Platný
Legislatívny predpis leg Textová hodnota leg length < 200 ŠOP Platný
Zonácia - stupeň ochrany zon Zonácia - stupeň ochrany ŠOP Platný
Kategória chráneného územia kcu Kategória chráneného územia ŠOP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠOP Platný
Pomoc