INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Územie prírodného dedičstva UNESCO

Územie prírodného dedičstva UNESCO

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemiePrirodnehoDedicstvaUnesco

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemiePrirodnehoDedicstvaUnesco:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemiePrirodnehoDedicstvaUnesco

Názov: Územie prírodného dedičstva UNESCO

Kód: Tk008

Popis:

Územia unikátne a významné z celosvetového hľadiska vymedzené za účelom zabezpečenia ich ochrany, udržiavania i prezentácie ako neoceniteľného a nenahraditeľného vlastníctva nielen určitého národa, ale celého ľudstva

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana prírody a krajiny

Zdroj triedy: SSJ SR


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Dátum začiatku existencie objektu dts Dátum, čas SSJ SR Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 SSJ SR Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real SSJ SR Platný
Legislatívny predpis leg Textová hodnota leg length < 200 SSJ SR Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha SSJ SR Platný
Pomoc