INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Územie poľovného a rybného hospodárstva

Územie poľovného a rybného hospodárstva

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemiePolovnehoARybnehoHospodarstva

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemiePolovnehoARybnehoHospodarstva:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemiePolovnehoARybnehoHospodarstva

Názov: Územie poľovného a rybného hospodárstva

Kód: Tu009

Popis:

Územia poľovných a rybných hospodárstiev

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia

Zdroj triedy: Úrady ŽP


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 Úrady ŽP Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real Úrady ŽP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Úrady ŽP Platný
Pomoc