INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Územie poľnohospodárskeho podniku

Územie poľnohospodárskeho podniku

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemiePolnohospodarskehoPodniku

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemiePolnohospodarskehoPodniku:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemiePolnohospodarskehoPodniku

Názov: Územie poľnohospodárskeho podniku

Kód: Tu007

Popis:

Územia poľnohospodárskych podnikov

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia

Zdroj triedy: Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Pomoc