INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Územie odštepného závodu SVP

Územie odštepného závodu SVP

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemieOdstepnehoZavoduSvp

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemieOdstepnehoZavoduSvp:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemieOdstepnehoZavoduSvp

Názov: Územie odštepného závodu SVP

Kód: Tu008

Popis:

Územia odštepných závodov SVP

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex prvkov vyplývajúcich z územného členenia

Zdroj triedy: SVP


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 SVP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha SVP Platný
Pomoc