INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Územie európskeho významu

Územie európskeho významu

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemieEuropskehoVyznamu

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemieEuropskehoVyznamu:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UzemieEuropskehoVyznamu

Názov: Územie európskeho významu

Kód: Tk005

Popis:

Územie v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými lokalitami, a) na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia, b) ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít obstaraným ministerstvom a prerokovaným s ministerstvom pôdohospodárstva

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana prírody a krajiny

Zdroj triedy: ŠOP


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Dátum začiatku existencie objektu dts Dátum, čas ŠOP Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 ŠOP Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real ŠOP Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota idt length < 10 ŠOP Platný
Pôsobnosť psb Textová hodnota psb length < 40 ŠOP Platný
Legislatívny predpis leg Textová hodnota leg length < 200 ŠOP Platný
Zonácia - stupeň ochrany zon Zonácia - stupeň ochrany ŠOP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠOP Platný
Pomoc