INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Úsek elektrického vedenia

Úsek elektrického vedenia

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UsekElektrickehoVedenia

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UsekElektrickehoVedenia:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/UsekElektrickehoVedenia

Názov: Úsek elektrického vedenia

Kód: Rt003

Popis:

Úsek líniového zariadenia slúžiaceho k rozvodu elektrickej energie s rovnakými vlastnosťami

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: Externý zdroj - MH SR, Regionálne energetické podniky


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 Externý zdroj - MH SR, Regionálne energetické podniky Platný
Dĺžka, priemer len Číselná hodnota - real Externý zdroj - MH SR, Regionálne energetické podniky Platný
Identifikačné číslo idn Číselná hodnota - integer Externý zdroj - MH SR, Regionálne energetické podniky Platný
Štruktúra objektu fco Štruktúra objektu Externý zdroj - MH SR, Regionálne energetické podniky Platný
Hodnota elektrického napätia nap Číselná hodnota - real Externý zdroj - MH SR, Regionálne energetické podniky Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiara Externý zdroj - MH SR, Regionálne energetické podniky Platný
Pomoc