INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Údolnica

Údolnica

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Udolnica

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Udolnica:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Udolnica

Názov: Údolnica

Kód: Ca025

Popis:

Línia prebiehajúca po najnižších častiach údolia

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex reliéf

Zdroj triedy: ZB GIS


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 100 ZB GIS Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Iný"); /*exs in (0,999)*/ ZB GIS Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiara ZB GIS Platný
Pomoc