INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Terénna hrana

Terénna hrana

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/TerennaHrana

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/TerennaHrana:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/TerennaHrana

Názov: Terénna hrana

Kód: Ca026

Popis:

Línia reprezentujúca náhle výrazné zmeny v priebehu reliéfu

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex reliéf

Zdroj triedy: ZB GIS


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 100 ZB GIS Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Prírodný","Umelý","Iný"); /*exs in (0,45,46,999)*/ ZB GIS Platný
Typ terénnej hrany tth Typ terénnej hrany ZB GIS Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiara ZB GIS Platný
Pomoc