INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Tektonická línia

Tektonická línia

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/TektonickaLinia

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/TektonickaLinia:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/TektonickaLinia

Názov: Tektonická línia

Kód: Pg004

Popis:

Tektonické línie

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex geológia

Zdroj triedy: ŠGÚDŠ


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota ŠGÚDŠ Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Určitý, presný","Pochybný problematický","Iný"); /*exs in (0,1,2,999)*/ ŠGÚDŠ Platný
Typ tektonickej línie ttl Typ tektonickej línie ŠGÚDŠ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiara ŠGÚDŠ Platný
Pomoc