INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Spaľovňa

Spaľovňa

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Spalovna

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Spalovna:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Spalovna

Názov: Spaľovňa

Kód: Rt024

Popis:

Technické zariadenie určené pre tepelné spracovanie odpadov so zúžitkovaním vznikajúceho spalovacieho tepla alebo bez neho.

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: SAŽP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota SAŽP Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 SAŽP Platný
Kapacita spľovne ksl Číselná hodnota - real SAŽP Platný
Kapacita spaľovne - alternatívna hodnota ks1 Číselná hodnota - real SAŽP Platný
Typ spaľovne odpadu tsl Typ spaľovne odpadu SAŽP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - bod SAŽP Platný
Pomoc