INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Skládka

Skládka

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Skladka

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Skladka:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Skladka

Názov: Skládka

Kód: Rt023

Popis:

Miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: SAŽP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 100 SAŽP Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 SAŽP Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real SAŽP Platný
Alternatívny názov nm1 Textová hodnota nm1 length < 50 SAŽP Platný
Objem obj Číselná hodnota - real SAŽP Platný
Alternatívna hodnota objemu ob1 Číselná hodnota - real SAŽP Platný
Trieda skládky odpadov tsk Trieda skládky odpadov SAŽP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha SAŽP Platný
Pomoc