INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Segment líniového vodného útvaru

Segment líniového vodného útvaru

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/SegmentLiniovehoVodnehoUtvaru

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/SegmentLiniovehoVodnehoUtvaru:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/SegmentLiniovehoVodnehoUtvaru

Názov: Segment líniového vodného útvaru

Kód: Rw001

Popis:

Segment líniového vodného útvaru s rovnakými vlastnosťami

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex vodných útvarov

Zdroj triedy: Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 200 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Identifikačné číslo idn Číselná hodnota - integer Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Sklon sgc Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Relatívna poloha objektu loc Relatívna poloha objektu Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Využitie - účel use Využitie - účel use in ("Vodárenský","Vodohospodársky významný","Iný"); /*use in (408,409,999)*/ Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Európsky kód euk Textová hodnota euk length < 24 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Kód ekoregiónu podľa RSV erc Kód ekoregiónu podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Veľkostná kategória vodného útvaru podľa RSV siz Veľkostná kategória vodného útvaru podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Výšková kategória vodného útvaru podľa RSV alt Výšková kategória vodného útvaru podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Geologická ketgória vodného útvaru podľa RSV gec Geologická ketgória vodného útvaru podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV ecs Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Ekologický potenciál vodného útvaru podľa RSV ecp Ekologický potenciál vodného útvaru podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Chemický stav vodného útvaru podľa RSV chs Chemický stav vodného útvaru podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Určitý, presný","Pomocný (pomyselný)","Iný"); /*exs in (0,1,214,999)*/ Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Identifikátor užívania, funkcie, alebo oprávnenia dopravného systému tuc Identifikátor užívania, funkcie, alebo oprávnenia dopravného systému tuc in ("Neznámy","Splavný","Nesplavný","Iný"); /*tuc in (0,314,315,999)*/ Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Hydrologická charakteristika podľa sezónneho výskytu vody hyc Hydrologická charakteristika podľa sezónneho výskytu vody Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Hydrologické číslo povodia hcp Textová hodnota hcp length < 15 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Pôvod vodného útvaru pvu Pôvod vodného útvaru Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Vodohospodárska významnosť vhv Logický (Áno/Nie) Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Hydrologický kód riečneho segmentu hyn Textová hodnota hyn length < 15 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Kód povodňového úseku pou Textová hodnota pou length < 30 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Správca vodného toku spv Správca vodného toku Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiarový so sieťovou topológiou Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Pomoc