INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Rozvodnica

Rozvodnica

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Rozvodnica

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Rozvodnica:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Rozvodnica

Názov: Rozvodnica

Kód: Pw005

Popis:

Línia ohraničujúca povodia podľa hierarchie vodohospodárskej mapy 1 : 50 000

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex voda povrchová

Zdroj triedy: SHMÚ


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 100 SHMÚ Platný
Rád rozvodnice rro Rád rozvodnice SHMÚ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiara SHMÚ Platný
Pomoc