INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Ramsarská lokalita

Ramsarská lokalita

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/RamsarskaLokalita

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/RamsarskaLokalita:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/RamsarskaLokalita

Názov: Ramsarská lokalita

Kód: Tk007

Popis:

Lokality zapísané na základe kritérií stanovených Dohovorom do celosvetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu s cieľom zabezpečenia múdreho využívania mokradí

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana prírody a krajiny

Zdroj triedy: ŠOP


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Dátum začiatku existencie objektu dts Dátum, čas ŠOP Platný
Názov nam Textová hodnota ŠOP Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real ŠOP Platný
Legislatívny predpis leg Textová hodnota ŠOP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ŠOP Platný
Pomoc