INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Prvok ÚSES

Prvok ÚSES

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PrvokUses

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PrvokUses:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PrvokUses

Názov: Prvok ÚSES

Kód: Tk010

Popis:

Prvky ÚSES

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana prírody a krajiny

Zdroj triedy: Úrady ŽP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota Úrady ŽP Platný
Dokumentácia objektu dok Textová hodnota Úrady ŽP Platný
Úroveň prvku systému ekologickej stability esu Úroveň prvku systému ekologickej stability Úrady ŽP Platný
Kategória prvku ÚSES kus Kategória prvku ÚSES Úrady ŽP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Úrady ŽP Platný
Pomoc