INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Prístav

Prístav

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Pristav

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Pristav:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/Pristav

Názov: Prístav

Kód: Rt002

Popis:

Dopravné plochy pre vodnú dopravu pri splavných riekach

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: SAŽP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 SAŽP Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real SAŽP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha SAŽP Platný
Pomoc