INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Priehradné teleso

Priehradné teleso

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PriehradneTeleso

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PriehradneTeleso:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PriehradneTeleso

Názov: Priehradné teleso

Kód: Rt020

Popis:

Vzdúvacia stavba prehradzujúca vodný tok a jeho údolie a vytvárajúca vodnú nádrž využívanú na riadenie odtoku

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: SVP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota SVP Platný
Výška hgt Číselná hodnota - real SVP Platný
Riečny kilometer rkm Číselná hodnota - real SVP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiara SVP Platný
Pomoc