INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Prevod vody

Prevod vody

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PrevodVody

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PrevodVody:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PrevodVody

Názov: Prevod vody

Kód: Rt019

Popis:

Objekt slúžiaci na prevádzanie vody z vodohospodársky aktívnych povodí s prebytkom vody do povodí, ktoré sú vodohospodársky pasívne, resp. priamo k veľkoodberateľom v povodiach, kde nie sú vodné zdroje na krytie požadovaných potrieb.

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: SVP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 SVP Platný
Alternatívny názov nm1 Textová hodnota nm1 length < 50 SVP Platný
Riečny kilometer rkm Číselná hodnota - real SVP Platný
Riečny kilometer - alternatívny údaj rk1 Číselná hodnota - real SVP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiara SVP Platný
Pomoc