INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Povrchový zdroj vody

Povrchový zdroj vody

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovrchovyZdrojVody

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovrchovyZdrojVody:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovrchovyZdrojVody

Názov: Povrchový zdroj vody

Kód: Rw004

Popis:

Miesto odberu ovrchovej vody pre rôzne využitie

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex vodných útvarov

Zdroj triedy: Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 100 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Využitie - účel use Využitie - účel use in ("Pitná voda","Úžitková voda","Banská voda"); /*use in (412,413,414)*/ Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Alternatívny názov nm1 Textová hodnota nm1 length < 50 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota idt length < 6 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Teplota tep Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Mineralizácia vodného zdroja mrl Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Obsah CO2 vo vodnom zdroji oco Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Odoberané množstvo vody z vodného zdroja odb Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Riečny kilometer rkm Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Kapacita vodohospodárskeho objektu kap Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Typ povrchového odberu pod Typ povrchového odberu Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Kvalita pitnej vody podľa vyhlášky MZSR č.151/2004 Z.z kpv Kvalita pitnej vody podľa vyhlášky MZSR č.151/2004 Z.z Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiarový so sieťovou topológiou Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Pomoc