INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Povodie vodárenského toku  > Riečny kilometer - alternatívny údaj

Riečny kilometer - alternatívny údaj

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovodieVodarenskehoToku/riecnyKilometerAlternativnyUdaj

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovodieVodarenskehoToku/riecnyKilometerAlternativnyUdaj:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovodieVodarenskehoToku/riecnyKilometerAlternativnyUdaj

Názov: Riečny kilometer - alternatívny údaj

Kód: rk1

Popis:

Riečny kilometer - alternatívny údaj: Udáva alternatívnu hodnotu riečneho kilometra v prípade že sú potrbné dva údaje o staničení objektu

Trieda prvkov: Povodie vodárenského toku

Zdroj atribútu: VÚVH


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc