INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Povodie vodárenského toku  > Riečny kilometer

Riečny kilometer

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovodieVodarenskehoToku/riecnyKilometer

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovodieVodarenskehoToku/riecnyKilometer:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovodieVodarenskehoToku/riecnyKilometer

Názov: Riečny kilometer

Kód: rkm

Popis:

Riečny kilometer: Udáva riečny kilometer

Trieda prvkov: Povodie vodárenského toku

Zdroj atribútu: VÚVH


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbeta



Pomoc