INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Povodie vodárenského toku  > Hydrologické číslo povodia

Hydrologické číslo povodia

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovodieVodarenskehoToku/hydrologickeCisloPovodia

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovodieVodarenskehoToku/hydrologickeCisloPovodia:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovodieVodarenskehoToku/hydrologickeCisloPovodia

Názov: Hydrologické číslo povodia

Kód: hcp

Popis:

Hydrologické číslo povodia: Udáva hydrologické číslo povodia v zmysle vodohospodárskej mapy

Trieda prvkov: Povodie vodárenského toku

Zdroj atribútu: VÚVH


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc