INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Povodie vodárenského toku

Povodie vodárenského toku

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovodieVodarenskehoToku

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovodieVodarenskehoToku:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PovodieVodarenskehoToku

Názov: Povodie vodárenského toku

Kód: Tw004

Popis:

Povodie vodných tokov, alebo úsekov vodných tokov, ktoré sa využívajú, alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje na odber pre pitnú vodu

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana vodných zdrojov

Zdroj triedy: VÚVH


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 VÚVH Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real VÚVH Platný
Hydrologické číslo povodia hcp Textová hodnota hcp length < 15 VÚVH Platný
Riečny kilometer rkm Číselná hodnota - real VÚVH Platný
Riečny kilometer - alternatívny údaj rk1 Číselná hodnota - real VÚVH Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha VÚVH Platný
Pomoc