INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Podzemný vodný zdroj

Podzemný vodný zdroj

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj

Názov: Podzemný vodný zdroj

Kód: Rw003

Popis:

Umelé, alebo prirodzené sústredené vyvieranie podzemnej vody s rôznym využitím

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex vodných útvarov

Zdroj triedy: Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 100 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Využitie - účel use Využitie - účel use in ("Pitná voda","Úžitková voda","Banská voda"); /*use in (412,413,414)*/ Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota idt length < 6 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Teplota tep Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Mineralizácia vodného zdroja mrl Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Obsah CO2 vo vodnom zdroji oco Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Odoberané množstvo vody z vodného zdroja odb Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Typ vodného zdroja tvz Typ vodného zdroja Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Kapacita vodohospodárskeho objektu kap Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Kvalita pitnej vody podľa vyhlášky MZSR č.151/2004 Z.z kpv Kvalita pitnej vody podľa vyhlášky MZSR č.151/2004 Z.z Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - bod Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Pomoc