INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Plošný vodný útvar

Plošný vodný útvar

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PlosnyVodnyUtvar

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PlosnyVodnyUtvar:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PlosnyVodnyUtvar

Názov: Plošný vodný útvar

Kód: Rw002

Popis:

Prírodná morfologická, alebo umelo vytvorená vodná nádrž, využiteľná na rôzne účely

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex vodných útvarov

Zdroj triedy: Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Využitie - účel use Využitie - účel use in ("Neznámy","Priemyselný","Rekreačný","Zavlažovanie","Vodárenský","Ochrana pred veľkými vodami","Využitie vodnej energie"); /*use in (0,41,120,124,408,410,411)*/ Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Objem obj Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Európsky kód euk Textová hodnota euk length < 24 Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Kód ekoregiónu podľa RSV erc Kód ekoregiónu podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Veľkostná kategória vodného útvaru podľa RSV siz Veľkostná kategória vodného útvaru podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Výšková kategória vodného útvaru podľa RSV alt Výšková kategória vodného útvaru podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Geologická ketgória vodného útvaru podľa RSV gec Geologická ketgória vodného útvaru podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV ecs Ekologický stav vodného útvaru podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Ekologický potenciál vodného útvaru podľa RSV ecp Ekologický potenciál vodného útvaru podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Chemický stav vodného útvaru podľa RSV chs Chemický stav vodného útvaru podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV dec Hĺbková kategória vodného útvaru podľa RSV Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Prírodný","Umelý","Iný"); /*exs in (0,45,46,999)*/ Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Hydrografická hĺbka hdp Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Druh vodnej plochy pop Druh vodnej plochy Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Plocha povodia zodpovedajúca hydrologickému objektu arp Číselná hodnota - real Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP Platný
Pomoc