INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Plocha vodného toku

Plocha vodného toku

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PlochaVodnehoToku

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PlochaVodnehoToku:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PlochaVodnehoToku

Názov: Plocha vodného toku

Kód: Sa010

Popis:

Prirodzene, alebo účelovo vytvorené plochy nahrádzajúce dostatočne široké liníové vodné útvary

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex vodných útvarov

Zdroj triedy: ZB GIS


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 150 ZB GIS Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real ZB GIS Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Iný"); /*exs in (0,999)*/ ZB GIS Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ZB GIS Platný
Pomoc