INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Plocha skupinovej nelesnej drevinnej vegetácie

Plocha skupinovej nelesnej drevinnej vegetácie

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PlochaSkupinovejNelesnejDrevinnejVegetacie

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PlochaSkupinovejNelesnejDrevinnejVegetacie:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PlochaSkupinovejNelesnejDrevinnejVegetacie

Názov: Plocha skupinovej nelesnej drevinnej vegetácie

Kód: Rv001

Popis:

Skupiny drevinnej vegetácie stromov a krovín v krajine s výmerou do 0,3 ha

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex drevinnej a bylinnej vegetácie

Zdroj triedy: Úrady ŽP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 Úrady ŽP Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real Úrady ŽP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Úrady ŽP Platný
Pomoc