INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Plocha pamiatkovej ochrany

Plocha pamiatkovej ochrany

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PlochaPamiatkovejOchrany

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PlochaPamiatkovejOchrany:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/PlochaPamiatkovejOchrany

Názov: Plocha pamiatkovej ochrany

Kód: Th002

Popis:

Územie podľa zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana prvkov pamiatkového fondu

Zdroj triedy: Externý zdroj - MK SR


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Dátum začiatku existencie objektu dts Dátum, čas Externý zdroj - MK SR Platný
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota Externý zdroj - MK SR Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 Externý zdroj - MK SR Platný
Identifikačné číslo idn Číselná hodnota - integer Externý zdroj - MK SR Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real Externý zdroj - MK SR Platný
Alternatívny dátum dt1 Dátum, čas Externý zdroj - MK SR Platný
Pôsobnosť psb Textová hodnota psb length < 50 Externý zdroj - MK SR Platný
Typ plochy pamiatkovej ochrany tpo Typ plochy pamiatkovej ochrany Externý zdroj - MK SR Platný
Typ ochranného pásma prvkov pamiatkového fondu opp Typ ochranného pásma prvkov pamiatkového fondu Externý zdroj - MK SR Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Externý zdroj - MK SR Platný
Pomoc