INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Odberné miesto vzorky pôdy

Odberné miesto vzorky pôdy

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OdberneMiestoVzorkyPody

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OdberneMiestoVzorkyPody:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OdberneMiestoVzorkyPody

Názov: Odberné miesto vzorky pôdy

Kód: Ps006

Popis:

Odberná lokalita vzorky pôdy

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex prírodné stresové javy

Zdroj triedy: ŠGÚDŠ


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 20 ŠGÚDŠ Platný
Identifikačné číslo idn Číselná hodnota - integer ŠGÚDŠ Platný
X-ová súradnica SJTSK xjt Číselná hodnota - real ŠGÚDŠ Platný
Y-ová súradnica SJTSK yjt Číselná hodnota - real ŠGÚDŠ Platný
Pôdny horizont pho Pôdny horizont ŠGÚDŠ Platný
Typ vzorkovanej pôdy tvp Typ vzorkovanej pôdy ŠGÚDŠ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - bod ŠGÚDŠ Platný
Pomoc