INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Odberné miesto vzorky chemizmu hornín

Odberné miesto vzorky chemizmu hornín

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OdberneMiestoVzorkyChemizmuHornin

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OdberneMiestoVzorkyChemizmuHornin:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OdberneMiestoVzorkyChemizmuHornin

Názov: Odberné miesto vzorky chemizmu hornín

Kód: Ps004

Popis:

Odberné miesto vzorky chemizmu hornín

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex prírodné stresové javy

Zdroj triedy: ŠGÚDŠ


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 50 ŠGÚDŠ Platný
Alternatívny textový atribút - poznámka tx1 Textová hodnota tx1 length < 70 ŠGÚDŠ Platný
Číslo mapového listu cml Textová hodnota cml length < 12 ŠGÚDŠ Platný
Textový identifikátor idt Textová hodnota idt length < 20 ŠGÚDŠ Platný
X-ová súradnica SJTSK xjt Číselná hodnota - real ŠGÚDŠ Platný
Y-ová súradnica SJTSK yjt Číselná hodnota - real ŠGÚDŠ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - bod ŠGÚDŠ Platný
Pomoc