INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Ochranné pásmo výrobných a technických objektov

Ochranné pásmo výrobných a technických objektov

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OchrannePasmoVyrobnychATechnickychObjektov

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OchrannePasmoVyrobnychATechnickychObjektov:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OchrannePasmoVyrobnychATechnickychObjektov

Názov: Ochranné pásmo výrobných a technických objektov

Kód: Tv001

Popis:

OP sa určujú spravidla na základe príslušnej legislatívy, alebo normatívnych nariadení s cieľom ochrany okolia pred ich nepriaznivými účinkami na okolie

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochranné pásma a zóny výrobných a technických prostriedkov

Zdroj triedy: Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Šírka wid Číselná hodnota - real Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov top Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Pomoc