INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Ochranné pásmo vodárenského zdroja

Ochranné pásmo vodárenského zdroja

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OchrannePasmoVodarenskehoZdroja

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OchrannePasmoVodarenskehoZdroja:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OchrannePasmoVodarenskehoZdroja

Názov: Ochranné pásmo vodárenského zdroja

Kód: Tw003

Popis:

Ochranné pásmo vodárenského zdroja

Krajinná štruktúra: Terciérna krajinná štruktúra

Komplex: Komplex ochrana vodných zdrojov

Zdroj triedy: Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Alternatívny názov nm1 Textová hodnota nm1 length < 50 Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Typ vodného zdroja tvz Typ vodného zdroja Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Typ povrchového odberu pod Typ povrchového odberu Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Stupeň ochranného pásma vodárenského zdroja svz Stupeň ochranného pásma vodárenského zdroja Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný Platný
Pomoc