INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Ochranná hrádza

Ochranná hrádza

ID:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OchrannaHradza

Táto verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OchrannaHradza:1

Posledná verzia:

http://registry.stage.geocloud.sk/enipi/registerTried/OchrannaHradza

Názov: Ochranná hrádza

Kód: Rt016

Popis:

Prizmatické teleso v zátopovom území toku, chrániace pozemky a objekty pred zaplavením pri vyšších vodných stavoch.

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex technických objektov

Zdroj triedy: SVP


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota SVP Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 100 SVP Platný
Dĺžka, priemer len Číselná hodnota - real SVP Platný
Riečny kilometer rkm Číselná hodnota - real SVP Platný
Riečny kilometer - alternatívny údaj rk1 Číselná hodnota - real SVP Platný
Geometria geometry Geometria prvku - čiara SVP Platný
Pomoc